• EN
شنبه, 12 اسفند 1402
  • ساعت : ۱۴:۳۶
  • تاريخ :
     ۱۴۰۲/۱۱/۱۵ 
برگزاری دوره مهارت های ارتباطی ویژه همكاران در دانشكده نفت محمودآباد
به گزارش روابط عمومی دانشکده نفت محمودآباد دوره آموزشی مهارت های ارتباطی ویژه همکاران در روز شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱۴ توسط جناب آقای مولاوردی خانی بعنوان مدرس، در واحد آموزش این دانشکده برگزار گردید.