• EN
جمعه, 11 آذر 1401
  • ساعت : ۱۷:۰۴
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۸/۲۱ 
بازدید مدیر منابع انسانی و رئیس آموزش شركت نفت مناطق مركزی ایران
به گزارش روابط عمومی دانشکده نفت محمودآباد صبح روز پنجشنبه مورخ 1401/08/19 جناب آقای مهندس سلمانی پور مدیر محترم منابع انسانی و جناب آقای مهندس برادران رئیس محترم آموزش شرکت نفت مناطق مرکزی ایران از مجموعه دانشکده نفت محمودآباد بازدید بعمل آوردند . در این دیدار آقای مهندس سلمانی پور پس از آشنایی با امکانات رفاهی ، کارگاهی و آزمایشگاهی در خصوص توسعه همکاری های فیمابین آموزشی و استفاده از ظرفیت مجموعه دانشکده نفت محمودآباد تاکید ویژه ای داشتند . در ادامه دکتر صفارزاده رئیس دانشکده با تشریح پتانسیل فیزیکی و نیروی انسانی آمادگی خود را جهت برگزاری دوره های حرفه ای و تخصصی داخلی و بین المللی اعلام نمودند .
امتیاز :  ۰ |  مجموع :  ۰

برچسب ها

    6.0.19.0
    V6.0.19.0