• FA
Friday, May 20, 2022

پژوهش

یکی از مهمترین امور در زمینه پژوهش، نهادینه کردن و یکپارچگی برنامه‌های پژوهشی در دانشگاه می‌باشد.


اخبار و اطلاعیه های دانشکده
news categories 
دوره برنامه ریزی توسعه فردی ( IDP )
برگزاری دوره کوتاه مدت در دانشکده نفت محمودآباد دوره برنامه ریزی توسعه فردی ( IDP ) 
event date : Wed May 11, 2022
انتصاب آقای مهندس رحیم خلیلی
انتصاب انتصاب آقای مهندس رحیم خلیلی 
طی حکمی از سوی آقای دکتر صادق صفارزاده ، آقای مهندس رحیم خلیلی به سمت سرپرست امور اداری و خدمات عمومی منصوب گردیدند .
event date : Sun May 08, 2022
Page1of69123456...69.Next.GO

6.0.15.0
گروه دورانV6.0.15.0